Ελληνικά  Ελληνικά

Map(-37|-54)

-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
large map
x y
Details
Player-
Population-
Alliance-
Favourite farms
village Position Last attack Bounty Losses
delete Unoccupied oasis
(-59
|
-54)
Attacks 01.01.01 3200 3035

Αντιγράψτε αυτό το σύνδεσμο στο προφίλ σας
Nightmare
Συγγραφέας Antonian

 Χωρια
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 ΛΙΝΚΣ

Ξυλο 54192/80000 Πηλος 55770/80000 Σιδερο 66551/80000 Σιταρι 36537/80000 Καταναλωση Σιταριου 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 04:35:46