Ελληνικά  Ελληνικά

Χωρια - Οαση- Lands

+25% Ξυλο +25% Ξυλο
+25% Ξυλο / +25% Σιταρι +25% Πηλος
+25% Πηλος +25% Πηλος / +25% Σιταρι
+25% Σιδερο +25% Σιδερο
+25% Σιδερο / +25% Σιταρι +25% Σιταρι
+25% Σιταρι +50% Σιταρι

Αντιγράψτε αυτό το σύνδεσμο στο προφίλ σας
Custom Erendil
Συγγραφέας Custom Erendil Skin

 Χωρια
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 ΛΙΝΚΣ

Ξυλο 54192/80000 Πηλος 55770/80000 Σιδερο 66551/80000 Σιταρι 36537/80000 Καταναλωση Σιταριου 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 16:32:32